Gör din röst hörd för skogen

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige

Kampanjlogotyp
Stängd - Det är inte längre möjligt att skicka brev från kampanjen

Hur kan jag stödja kampanjen?

Mest effektivt:
Visa argumenten →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 

Rädda de sista naturskogarna - stoppa kalhyggena!

Tack alla som engagerade sig och svarade på skogsutredningen, tillsammans är vi starka!

Vi har väldigt lite riktig skog kvar. De sista gammelskogarna  – och alla de arter som är beroende av dem – kämpar idag för sin överlevnad omringade av trädplantager och kalhyggen.

Levande skogar är avgörande för ett klimat i balans och en rik biologisk mångfald och vårt välbefinnande . Dagens kalhyggen och trädplantager äventyrar vår välfärd och framtid.

Skogsutredningen är ett av de viktigaste verktygen för att få bukt med Sveriges förödande skogsbruk. Du kan vara med och påverka denna ödesutredning. 

Det svenska skogsbruket utgör ett hot mot klimatet och den biologiska mångfalden. Om vi ska nå våra klimat- och miljömål måste dagens kalhyggen och trädplantager stoppas. Vi omvandlar våra skogar till engångsartiklar, förpackningar, biobränslen och eldar upp våra sista intakta naturskogar. Cirka 80 procent av det som vi idag skövlar bränns upp inom två år.

Utsläpp är utsläpp vare sig de kommer från att elda fossilt eller skog. Atmosfären gör ingen skillnad. Ska vi klara Parisavtalets 1,5-gradersmål måste förbränningen av både fossilt och biogent upphöra. När det brinner i Amazonas, Australien eller Californien inser vi att det är en katastrof för klimatet och den biologiska mångfalden. När vi skövlar Sveriges naturarv i Sverige och bränner upp det kallar vi det bioekonomi. Sveriges och Finlands skogar har nu sämst bevarandestatus av alla skogsekosystem i EU. Trots stora utsläpp av klimatgaser, partiklar och miljögifter får biobränsleindustrin enorma subventioner från staten.

För att trygga våra ekosystem måste vi skydda minst 30% av våra skogar. Det som brukas ska brukas skonsamt och utan kalhyggen. Skogsbruket måste anpassas efter ekosystemens villkor och det som tas ut hamnar i långlivade produkter som håller kolet från atmosfären. Vi kan inte ersätta exploateringen av fossila källor med exploatering av natur, det räcker inte att stoppa fossilekonomin, det är den ineffektiva förbränningsekonomin som måste stoppas.

Här kan du läsa Greenpeace Sveriges remissvar

Gör beslutsfattarna uppmärksamma på det akuta problemet i skogen och att vi är många som fått nog. Skicka in ett remissvar till Skogsutredningen och var med och påverka politiken.Visa att du tycker att Sveriges skogsbruk måste reformeras i grunden. Vi har förberett ett utkast till remissvar som baserar sig på Greenpeace ståndpunkter. Du kan skicka in det som det är eller lägga till dina egna synpunkter. Tryck på knappen nedan.

 Visa argumenten →

Om kampanjägaren

User avatar

Greenpeace är en oberoende internationell miljöorganisation som går från ord till handling för att konfrontera global miljöförstöring och driva fram lösningar som leder till en värld i fred och ekologisk balans.


Öppna brev skickade till

112 Öppna brev    
Resultaten

26 dagar sedan
26 dagar sedan
26 dagar sedan
26 dagar sedan
26 dagar sedan
27 dagar sedan
27 dagar sedan
27 dagar sedan
27 dagar sedan
27 dagar sedan
27 dagar sedan
27 dagar sedan