Öppet brev till Registrator Regeringen, Regeringen

Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926

2021-04-30

Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen

 

Jag vill därför framföra följande ståndpunkter kring skogsutredningen SOU 2020:73 Diarienummer M2020/01926

Hoten mot den biologiska mångfalden och den klimatkris vi befnner oss i gör att vi måste tänka nytt och framåt. Det är helt avgörande för en framtid att vi tar nya hänsyn för planeten, vinstintresset får inte styra vilt i sådana här frågor längre. Tänk på nuvarande och kommande generationer.

Kerstin Holmberg, Farsta

Gör din röst hörd för skogen

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige
Detta är brev 83 av 112 i denna kampanj