Öppet brev till Registrator Regeringen, Regeringen

Den svenska skogen

2021-04-30

Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen

Den svenska skogen, vår stolthet.
Vi är så snabba att klanka ner på andra som skövlar sina storskogar och gammelskogar medan exakt samma sak pågår här i Sverige med de styrandes goda minne och tillstånd. Är det inte dags att skippa falskspelet och antingen applådera andra nationers skogsskövling och fortsätta i samma anda med vår egen destruktiva hantering av våra vackra skogar och våra ekosystem eller börja agera som vi propagerar för att andra skogsskövlare ska agera, med ansvar och bevarande i fokus. Ett ansvarsfullt bevarande som tar till vara både skogens, de som lever i skogen men även oss människors intressen.
Girighet får aldrig vara en ledstjärna när det kommer till liv. Att gå över lik, bokstavligen, för att tjäna miljoner, ja miljarder, det är inte seriöst, konstruktivt eller i längden ekonomiskt försvarbart. All skövling av natur är korttänkta strategiger som bara gynnar storbolagen.

Jag älskar naturen. Jag älskar alla värdefulla livsformer som den svenska skoger ger hem åt, jag älskar den svenska skogen och vår unika allemansrätt. Men vad är allemansrätten värd om vi ska vandra runt på kalhyggen?

Vänlig hälsning Lisa Skånell
Ängelholm

Gör din röst hörd för skogen

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige
Detta är brev 82 av 112 i denna kampanj