Öppet brev till Registrator Regeringen, Regeringen

Vi måste alla ta ansvar för att lämna en riktig skog till våra barnbarn och inga planterade skogsåkrar.

2021-04-30

Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen

 

Jag vill därför framföra följande ståndpunkter kring skogsutredningen SOU 2020:73 Diarienummer M2020/01926

Här skriver du ditt eget remissvar...

Denise Forsberg
Sörberge

 

Till er alla som har ansvar för hur det ska bli med morgondagens skogar. 

Har ni kunskaperna om hur ett ekosystem fungerar och då i det här fallet även hur skogens ekosystem fungerar ?

Det verkar tyvär ej så och det har jag sett med mina egna ögon under mina många skogspromenader under mitt 65 åriga liv.

Jag växte upp på landet med en far och mor som hade ett litet jordbruk. Skog,kor,grisar och traktor till arbetet med jorden och häst till arbetet vid skogs avverkningen. Timret kördes fram med häst och släde medan det var snö och frysen mark och det blev små skador i naturen.

Efter gallringen och skogsavverkningen kunde vi barn gå på hygget och springa och leka. Inga djupa hjulspår att ramla ned i och bryta fotleder och ben som nu förtiden, däremot var det grenar och ris på marken att klättra över på vissa ställen.

Pappa skulle vända sig i graven om han kunde se hur det ser ut på kalhyggena nu får tiden.

De skötte sitt jordbruk med omsorg och hårt arbete, det som idag skulle anses som ett ekologiskt jordbruk.

De kunde tänka att skogens ekosystem ska vi vara rädd om eftersom den ger oss mer än enbart virke. Den ger oss bär, den ger oss svamp.

Den behåller fukten i marken och jorden blir kvar (vill vi ha det som det blev i gamla Grekland, torra obrukbara jordar?)

Det blev en väldigt liten skada i ekosystemet och det blev ingen större ekonomisk vinst, inga dyra fjällresor och utlandsresor för dem heller.

För min far och mor var det verkligen  "arbetslinjen" som gällde från den dagen de föddes och till den dag de gick i pension.

All heder till våra förfäder som arbetade och slet för sitt dagliga bröd.

Nu är det enbart höga aktievinster och höga löner och höga avgångsvederlag och dyra sportbilar som räknas. Hur det ser ut på jorden om 50 år verkar ej spela någon roll för er som är makthavare och som är ytterst ansvariga.

Ni har kanske barn och barnbarn som vill kunna ta en skogspromenad och plocka svamp och bär och samtidigt få ett hällsosamt skogsbad istället för att behöva äta blodtryckssänkande och antidepressiva läkemedel.

Dags att ta ansvar och få slut på dessa galna skogs avverkningar med plöjda återplanteringsytor där ingen kan gå eller springa och leka som barn eller plocka bär eller svamp.

 

 Vänliga hälsningar från en naturälskare som värnar naturen i vardagen.

Denise Forsberg, Timrå 

Gör din röst hörd för skogen

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige
Detta är brev 101 av 112 i denna kampanj