Öppet brev till Registrator Regeringen, Regeringen

Äkta skog.

2021-04-29

Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen

 

Jag vill därför framföra följande ståndpunkter kring skogsutredningen SOU 2020:73 Diarienummer M2020/01926

Skogen är så mycket mer än rader av träd. Så snälla, tänk inte bara pengar.

Anette Siivikko
Karlstad

Gör din röst hörd för skogen

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige
Detta är brev 71 av 112 i denna kampanj