Öppet brev till Registrator Regeringen, Regeringen

Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926

2021-04-30

Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen

 

Jag vill därför framföra följande ståndpunkter kring skogsutredningen SOU 2020:73 Diarienummer M2020/01926

Stoppa kalhyggesmissbruket, rädda den biologiska mångfalden och klimatt. Skydda våra sista naturskogar inte bara norrut utan i hela landet!  Vi vill int bo i ett land av virksåkrar 90 % av alla skog i Svrige är påvrkad av skogsbruk.Ge markaägare rätt till ersättning vid skydd av skog. Den skog som brukas ska gå till långlivade produkter och ej förbrännas eller bli engångs emballage. Skbrukas ska brukas på ett hänsynsfullt sätt. Denna omvandling av skogsbruket är vi skyldig framtiden och våra barn. Mn vär att notera är att turismen står för en minst lika stor del av Sveriges ekonomi som skogsbruket.  Såren i naturn som kalhyggesbrukt skapas syns övrallt och de är ingen turist magnt. Istället för att försöka övrtala EU att Sverigs skogsbruk är hållbart. Kan vi förändra det så att det blir hållbart. Vi är många i SVerige som har fått nog. Förstör inte våra gammelskogar, rspktera samernas rättigheter. Jag vill att jag och mina barn och barnbarn ska få bo i ett land med skog där rik biologisk mångfald utvecklas.

Till denna utredning som skriver mycket om ägand rätt av skog vill jag säga

Kom ihåg Vi äger inte jorden eller skogn vi lånar den av våra barn.!

Maria Kuylenstirna

Gör din röst hörd för skogen

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige
Detta är brev 107 av 112 i denna kampanj