Gör din röst hörd för skogen

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige

7.0 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Gör din röst hörd för skogen på initiativ av Greenpeace Sverige

Sammanfattning för Gör din röst hörd för skogen
112 öppna brev
112 unika författare
33:53:12 h i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Gör din röst hörd för skogen

Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 269 *
Skogsbruket måste reformeras Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 285 *
Rädda den svenska biologiska mångfalden! Utnyttja inte skogen ÄNNU mer utan tänk nytt! Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 336 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 281 *
Stoppa skövlingen av våra skogar! Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 277 ***
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 267 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 278 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 269 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 241 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 243 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 269 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 260 ***
Allas vår livsmiljö är hotad Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 270 *
För våra barns skull! (och Sveriges anseende i världen) Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 256 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 261 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 256 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 230 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 239 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 261 ***
Personligt remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 322 **
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 258 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 239 ***
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 244 *
För ett hållbart skogsbruk Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 262 **
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 232 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 236 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 231 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 231 ***
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 245 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 239 **
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 252 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 257 *
Skogen vår Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 269 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 269 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 241 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 241 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 247 **
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 263 **
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 247 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 247 *
Rädda skogen och avkolonisera Sapmi omedelbart! Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 257 *
Rädda skogen och klimatet Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 238 **
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 237 *
Bevara det lilla som är kvar av naturskogarna - mångfald är nödvändigt för allas överlevnad! Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 258 *
Den Svenska skogen Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 252 *
Skogen skövlas och ersätts av trädplantage Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 265 ***
Rädda skogen och vår planet Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 265 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 233 *
Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 258 *
Låt skogen få vara skog. Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen, Regeringen 1 år sedan 269 ***