Öppet brev till Registrator Regeringen, Regeringen

Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926

2021-04-29

Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen

 

Jag är ingen expert i frågan. Men uppfattar mig som relativt informerad. Skogen är miljömässigt ett av våra mest värdefulla tillgångar. Som är illa ute över hela världen. Och vi är rätt duktiga på att skälla på Bolsonaro. Sista tiden har det framkommit att svensk "skogsvård" är minst lika problematisk. Urskogen fälls för att plantera ny "skog" dvs virkesåkrar. 

Jag förstår att skogsindudtrin, statlig och privatägd, går i spinn då alla skriker efter träprodukter som skall lösa alla problem då plasten skall fasas ut. Kläder, biobränsle, pappersförpackbningar mm. Men vi, samhället, måste besinna oss. Vår gemensamma tillgång, skogen, måste behandlas som det levande system det är. Vi måste stanna upp och fundera på hur vi skall ta tillvara, utan att skada och till största möjliga klimatnytta. Och jag är övertygad om att dagens hyggesbruk inte är vägen framåt.

Jag vill därför framföra följande ståndpunkter kring skogsutredningen SOU 2020:73 Diarienummer M2020/01926

Här skriver du ditt eget remissvar...

Evy Karlsson
Eskilstuna

Gör din röst hörd för skogen

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige
Detta är brev 19 av 112 i denna kampanj