Öppet brev till Registrator Regeringen, Regeringen

Remissvar SOU 2020:73 Skogsutredningen Diarienummer M2020/01926

2021-04-29

Diarienummer M2020/01926 Registrator Regeringen

 

Jag vill framföra följande ståndpunkter kring skogsutredningen SOU 2020:73 Diarienummer M2020/01926

Att börja hugga ner våra sista urskogar är en snikenhet utan like. Nu får det räcka.

Vi behöver dessa sista urskogar för att få behålla vissa arter av djur, insekter, mossor och växter som bara trivs där. Skall allt detta försvinna. Vi behöver dessa sista urskogar för att vi själva, då och då, skall få vandra där och vila upp oss från all den stress och oro som nu råder överallt. Vi behöver dessa sista urskogar för att få uppleva det lugn, den ro, mystik och skönhet som bara finns där.

I de planterade granskogarna finns ingen atmosfär. De känns tomma och tråkiga.

Nej, vi måste få behålla de allra sista urskogarna som vi har i detta land. Annars begriper jag inte vad det är för folk som sitter och bestämmer vad som skall ske i detta ärende. 

 

Birgitta Stensdotter
Ludvigsborg

Gör din röst hörd för skogen

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace Sverige
Detta är brev 12 av 112 i denna kampanj