Öppet brev till Martin Pei, Teknisk direktör

Betänkande kring nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki

2015-06-24

Hej Martin

Jag skulle vilja be dig att arbeta för att SSAB säljer sitt aktieinnehav i det finländska kärnkraftsbolaget Fennovoima som med hjälp av det ryska bolaget Rosatom planerar att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten.

Istället för att investera i dyr och riskabel kärnkraft borde företag som SSAB satsa på hållbar förnybar energi. Genom att fortsätta bygga ut det förnybara kan vi behålla ett lågt elpris och säkerställa den elintensiva industrins konkurrenskraft. Tekniskt måste man väl medge att tekniken, trots 70 års användning, inte kan anses fullgången och inte ännu mogen för att sjösättas. När vi i Sverige satsade på kärnkraftsteknik på 60-talet hade vi förhoppningar om att tekniken skulle mogna under resans gång. Dessa förhoppningar har kommit på skam och att idag satsa på byggandet av nya kärnkraftverk mot bakgrund av vad vi idag faktiskt vet är tekniskt oansvarigt. Riskkalkylerna borde tala sitt tydliga språk.

Jag är alltså oroad över de risker som ett nytt kärnkraftverk kan medföra för människor och miljö. En kärnkraftsolycka i Bottenviken kan få förödande konsekvenser för hela regionen.

Jag hoppas att du verkar för ett kärnkraftsfritt Bottenviken genom att omgående agera för att SSAB lämnar kärnkraftsbolaget Fennovoima.

Göran Jakobsson

Mölndal

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 71 av 153 i denna kampanj