Öppet brev till Maria Nilsson, Environment Manager

Kärnkraft är inte lösningen, det är en del av problemet

2015-06-23

Hej Maria

Jag skriver till dig med en angelägen fråga. Jag har fått veta att SSAB genom sin investering i det finländska bolaget Fennovoima kan bidra till att det ryska bolaget Rosatom bygger ett kärnkraftverk i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten.

Istället för att investera i dyr och riskabel kärnkraft borde företag som SSAB satsa på hållbar förnybar energi. Genom att fortsätta bygga ut det förnybara kan vi behålla ett lågt elpris och säkerställa den elintensiva industrins konkurrenskraft.

Jag är oroad över de risker som ett nytt kärnkraftverk kan medföra för människor och miljö. En kärnkraftsolycka i Bottenviken kan få förödande konsekvenser för hela regionen. Avfallsfrågan är heller inte löst och radioaktivt avfall utgör en stor belastning för framtida generationer.

Jag uppmanar dig att göra vad du kan för att förmå SSAB att avsluta investeringen i Fennovoima och satsa på förnybart istället för kärnkraft.

Mvh, Peter Aandahl

Södra Sandby

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 13 av 128 i denna kampanj