Öppet brev till Patrick Sjöholm, Styrelsesuppleant

Är framtiden viktig för dig?

2015-06-23

Till Patrick Sjöholm


Hej Patrick

Jag skriver till dig med en angelägen fråga. Det har kommit till min kännedom att SSAB genom sin investering i det finländska bolaget Fennovoima kan bidra till att det ryska bolaget Rosatom bygger ett kärnkraftverk i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten.

Rosatom är ett företag som omgärdas av anklagelser om allvarlig korruption, bristande säkerhetsarbete och miljöförstöring. Kärnbränslet processas dessutom i Majak, en av världens mest kontaminerade anläggningar.

Jag uppmanar dig att göra vad du kan för att förmå SSAB att avsluta investeringen i Fennovoima och satsa på förnybart istället för kärnkraft.

Lisa. O. T

Sala

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 14 av 128 i denna kampanj