Öppet brev till Monika Gutén, Personaldirektör, samt ansvar för Inköp och Shared Services

Förnyelsebart=investera i Sverige=lokala jobb= bättre miljö= större ansvar=framtida generationers framtid

2015-06-24

Hej Monika

Jag skriver till dig med en angelägen fråga. Det har kommit till min kännedom att SSAB genom sin investering i det finländska bolaget Fennovoima kan bidra till att det ryska bolaget Rosatom bygger ett kärnkraftverk i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten.

Istället för att investera i dyr och riskabel kärnkraft borde företag som SSAB satsa på hållbar förnybar energi. Genom att fortsätta bygga ut det förnybara kan vi behålla ett lågt elpris och säkerställa den elintensiva industrins konkurrenskraft. Detta skulle dessutom skapa regionala lokala jobb i Norrland. Vilket i sin tur innebär bättre skatteunderlag för kommunerna. Detta är vidimerat av vindkraftcentrum i de undersökningar som är gjorda i de investeringar som är genomförda i mellan Sverige. 

Jag uppmanar dig att göra vad du kan för att förmå SSAB att avsluta investeringen i Fennovoima och satsa på förnybart istället för kärnkraft.

Ole Rönning Kristiansson

Östersund

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 44 av 128 i denna kampanj