Öppet brev till Matti Lievonen, Styrelseledamot

Kärnkraft på liv eller död!?

2015-09-01

Till Matti Lievonen


Hej Matti

Jag skulle vilja be dig att arbeta för att SSAB säljer sitt aktieinnehav i det finländska kärnkraftsbolaget Fennovoima som med hjälp av det ryska bolaget Rosatom planerar att bygga ett kärnkraftverk i Pyhäjoki i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten. För Sverige och Finland är detta ett högst allvarligt och dåligt samarbete. Tänk Tjernobyl! De drabbade runt Bottenviken, har fått lida av förhöjda cancerframkallade ämnen, sprungna ur Tjernobylolyckan. De har ej kunna äta ur skog och mark som tidigare. Samerna fick slänga bort sitt renkött. Kunde ej längre beta mossa och gräs. Jag kommer från Bottenviken, jag vet vad jag talar om. OBS! läs på om den stora kärnkraftolyckan!

Rosatom är ett företag som omgärdas av anklagelser om allvarlig korruption, bristande säkerhetsarbete och miljöförstöring. Kärnbränslet processas dessutom i Majak, en av världens mest kontaminerade anläggningar. Så bidra inte till ett nytt haveri!!!

Istället för att investera i dyr och riskabel kärnkraft borde företag som SSAB satsa på hållbar förnybar energi. Genom att fortsätta bygga ut det förnybara kan vi behålla ett lågt elpris och säkerställa den elintensiva industrins konkurrenskraft.

Rosatom är direkt knutet till den högsta ledningen i Ryssland och företaget är en central  del av det ryska kärnenergiprogrammet, civilt såväl som militärt. Samarbete med Rosatom legitimerar och bidrar därmed till att stärka denna verksamhet.

Till följd av oroligheterna i Ukraina har spänningarna skärpts mellan EU och Ryssland, sanktioner har införts och Europaparlamentet har uppmanat medlemsstaterna att frysa kärnkraftsamarbete med Ryssland. Ett nytt kärnkraftsprojekt med Rosatom står i strid med detta.

Jag är oroad över de risker som ett nytt kärnkraftverk kan medföra för människor och miljö. En kärnkraftsolycka i Bottenviken kan få förödande konsekvenser för hela regionen. Inte en gång till! Hela Höga Kusten är i fara! Hur kan ni vilja det!

Jag uppmanar dig att göra vad du kan för att förmå SSAB att avsluta investeringen i Fennovoima och satsa på förnybart istället för kärnkraft.

Jag hoppas att du verkar för ett kärnkraftsfritt Bottenviken genom att omgående agera för att SSAB lämnar kärnkraftsbolaget Fennovoima.

Birgitta person

Göteborg/Örnskölsavik

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 115 av 128 i denna kampanj