Öppet brev till Martin Lindqvist, Vd och koncernchef

Kärnkraft nära Norrländska kusten/Bottenviken

2015-09-01

Hej Martin

Jag skriver till dig med en angelägen fråga. Det har kommit till min kännedom att SSAB genom sin investering i det finländska bolaget Fennovoima kan bidra till att det ryska bolaget Rosatom bygger ett kärnkraftverk i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten. Vi vet vad som hände i Tjernobyl och vilka konsekvenser norrlandskusten fick av detta. Jag vet för jag bodde där.

Jag är oroad över de risker som ett nytt kärnkraftverk kan medföra för människor och miljö. En kärnkraftsolycka i Bottenviken kan få förödande konsekvenser för hela regionen. Läs på hur drabbade de/vi blev förra gången.

Rosatom är ett företag som omgärdas av anklagelser om allvarlig korruption, bristande säkerhetsarbete och miljöförstöring. Kärnbränslet processas dessutom i Majak, en av världens mest kontaminerade anläggningar.

Till följd av oroligheterna i Ukraina har spänningarna skärpts mellan EU och Ryssland, sanktioner har införts och Europaparlamentet har uppmanat medlemsstaterna att frysa kärnkraftsamarbete med Ryssland. Ett nytt kärnkraftsprojekt med Rosatom står i strid med detta.

Jag hoppas att du verkar för ett kärnkraftsfritt Bottenviken genom att omgående agera för att SSAB lämnar kärnkraftsbolaget Fennovoima.

Jag uppmanar dig att göra vad du kan för att förmå SSAB att avsluta investeringen i Fennovoima och satsa på förnybart istället för kärnkraft.

Tänk på allt levande, inte kärnkraft för ett livshotande projekt!

 

Birgitta Person

Göteborg-Örnsköldsvik

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 114 av 128 i denna kampanj