Öppet brev till Petra Einarsson, Styrelseledamot

Inför styrelsemötet

2015-06-25

Attn: Petra Einarsson


Hej Petra,

Jag skriver till dig med en angelägen fråga. Det har kommit till min kännedom att SSAB genom sin investering i det finländska bolaget Fennovoima kan bidra till att det ryska bolaget Rosatom bygger ett kärnkraftverk i Bottenviken. Rosatom är direkt knutet till den högsta ledningen i Ryssland och företaget är en central  del av det ryska kärnenergiprogrammet, civilt såväl som militärt. Samarbete med Rosatom legitimerar och bidrar till att stärka denna verksamhet.

Jag ber dig, i egenskap av styrelseledamot, att göra vad du kan för att förmå SSAB att avsluta investeringen i Fennovoima och satsa på förnybart istället för kärnkraft.

 

Vänliga hälsningar

Isak Öhrlund

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 71 av 128 i denna kampanj