Öppet brev till Bengt Kjell, Styrelseledamot

Det finns säkrare och mer ekonomiska alternativ

2015-06-27

Attn: Bengt Kjell


Hej Bengt

Jag skriver till dig med en angelägen fråga. Det har kommit till min kännedom att SSAB genom sin investering i det finländska bolaget Fennovoima kan bidra till att det ryska bolaget Rosatom bygger ett kärnkraftverk i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten.

Istället för att investera i dyr och riskabel kärnkraft borde företag som SSAB satsa på hållbar förnybar energi. Genom att fortsätta bygga ut det förnybara kan vi behålla ett lågt elpris och säkerställa den elintensiva industrins konkurrenskraft.

Om SSAB vill investera i elproduktion finns säkrare och mer ekonomiska alternativ. I Norrbotten planeras en stor vindkraftpark i Markbygden med mer än 1000 vindkraftverk. Vindkraft på land är idag den mest ekonomiska alternativet för ny elproduktion. För utbyggnaden behövs stora mängder stål. Detta bör kunna vara en marknad för SSAB.

Kärnkraften är på tillbakagång i demokratiska länder. I länder med en fungerande elmarknad görs inte längre några investeringar i kärnkraft. Det kärnkraftverk som nu är under byggnad i Finland är 9 år försenat. Leverantören har stämt bolaget på kring 50 miljarder i fördyringar. Bygget beräknas nu bli tre gånger så dyrt som beräknat.

Idag kan SSAB köpa förnybar el för 25 öre/kWh på elmarknaden. Kostnaden för ny kärnkraft ligger i Europa där priserna är kända på över 1 kr/kWh. Det finns en mycket stor potential att bygga ut vindkraft i Sverige till kostnader kring 50 öre/kWh. Med elcertifikatsystemet som stöder det förnybara som idag avlastar den elintensiva industrin kostnader på 15 öre/kWh. Med ett fortsatt stöd till förnybar energi kommer elintensiv industri även i framtiden ha elkostnader i storleksordningen 25-35 öre/kWh.

I Japan där man satsade stort på kärnkraft har man efter den stora olyckan 2011 stängt ner all kärnkraft och har sedan haft elpriser på 4 kr/kWh som endast långsamt sjunker. Samma sak skulle kunna inträffa i Europa. Nedlagda kostnader i Pyhäjokki skulle då bli värdelösa. Kärnkraftsföretagens ansvar för stora olyckor kommer att utökas. På sikt är det sannolikt så att företagen helt måste försäkra sig för vad deras anläggningar kan ställa till med. Det handlar om kostnader på tusentals miljarder.

Till följd av oroligheterna i Ukraina har spänningarna skärpts mellan EU och Ryssland, sanktioner har införts och Europaparlamentet har uppmanat medlemsstaterna att frysa kärnkraftsamarbete med Ryssland. Ett nytt kärnkraftsprojekt med Rosatom står i strid med detta.

Jag är oroad över de risker som ett nytt kärnkraftverk kan medföra för företag, människor och miljö. En kärnkraftsolycka i Bottenviken kan få förödande konsekvenser för SSAB och hela regionen.

Jag uppmanar dig att göra vad du kan för att förmå SSAB att avsluta investeringen i Fennovoima och satsa på förnybart istället för kärnkraft.

Bengt Hellman

Stockholm

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 88 av 128 i denna kampanj