Öppet brev till Jonas Larsson, Director Environmental Affairs

Fennovoima

2015-10-12

Hej Jonas

Jag skriver till dig gællande SSAB's   investering i det finländska bolaget Fennovoima.

Fennovoima har långtgående planer på att  bygga ett kærnkraftverk  tillsammans med  ryska bolaget Rosatom.

Hanhikivi, dær kærnkraftverket planeras att byggas ligger vid Bottenviken endast 15 mil från den svenska kusten- och en olycka skulle dærfør få førødande konsekvenser før oss.

Rosatom är dessutom ett företag som omgärdas av anklagelser om allvarlig korruption, bristande säkerhetsarbete och miljöförstöring. 

Jag anser att det ær oførsvarligt att ett svenskt statligt bolag skall vara delaktig i sådan verksamhet-  med dessa aktører.

Jag hoppas du ær enig i detta- och att du gør det som står i din makt för att förmå SSAB att avsluta investeringen i Fennovoima och satsa på förnybart istället för kärnkraft.

Maria Mattila

Pajala

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 117 av 128 i denna kampanj