Öppet brev till Taina Kyllönen, Kommunikationsdirektör

atomkraft nej nej nej nej!!!!!!++

2015-07-03

Jag är oroad över de risker som ett nytt kärnkraftverk kan medföra för människor och miljö. En kärnkraftsolycka i Bottenviken kan få förödande konsekvenser för hela regionen.

Jag uppmanar dig att göra vad du kan för att förmå SSAB att avsluta investeringen i Fennovoima och satsa på förnybart istället för kärnkraft.

Julia dahlgren

Lerum

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 95 av 128 i denna kampanj