Öppet brev till Kim Gran, Styrelseledamot

Hjälp!

2015-07-02

Till Kim Gran


Hej Kim

Jag skriver till dig med en angelägen fråga. Det har kommit till min kännedom att SSAB genom sin investering i det finländska bolaget Fennovoima kan bidra till att det ryska bolaget Rosatom bygger ett kärnkraftverk i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten.

Jag är oroad över de risker som ett nytt kärnkraftverk kan medföra för människor och miljö. En kärnkraftsolycka i Bottenviken kan få förödande konsekvenser för hela regionen.

Jag hoppas att du verkar för ett kärnkraftsfritt Bottenviken genom att omgående agera för att SSAB lämnar kärnkraftsbolaget Fennovoima.

Birgitta Norrvik

Kristinestad

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 94 av 128 i denna kampanj