Öppet brev till Bengt Kjell, Styrelseledamot

Ingen kärnkraft i Bottenviken!

2015-06-25

Till Bengt Kjell


Hej Bengt

Jag skriver till dig med en angelägen fråga. Det har kommit till min kännedom att SSAB genom sin investering i det finländska bolaget Fennovoima kan bidra till att det ryska bolaget Rosatom bygger ett kärnkraftverk i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten.

Jag är oroad över de risker som ett nytt kärnkraftverk kan medföra för människor och miljö. En kärnkraftsolycka i Bottenviken kan få förödande konsekvenser för hela regionen. Jag bor själv i Piteå och det gör mig upprörd, arg, ledsen och förtvivlad att ett svenskt, statligt bolag kan komma att bidra till mer ohållbar kärnkraft. Dessutom i en region där jag och alla jag älskar är blir försatta i en enorm riskzon.

Istället för att investera i dyr och riskabel kärnkraft borde företag som SSAB satsa på hållbar förnybar energi. Genom att fortsätta bygga ut det förnybara kan vi behålla ett lågt elpris och säkerställa den elintensiva industrins konkurrenskraft.

Jag hoppas att du verkar för ett kärnkraftsfritt Bottenviken genom att omgående agera för att SSAB lämnar kärnkraftsbolaget Fennovoima.

Julia Gullbrandsson

Piteå, Norrbotten

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 75 av 128 i denna kampanj