Öppet brev till Bengt Kjell, Styrelseledamot

Nej till Kärnkraft.

2015-07-09

Till Bengt Kjell


Hej Bengt

Jag skriver till dig med en angelägen fråga. Det har kommit till min kännedom att SSAB genom sin investering i det finländska bolaget Fennovoima kan bidra till att det ryska bolaget Rosatom bygger ett kärnkraftverk i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten.

Istället för att investera i dyr och riskabel kärnkraft borde företag som SSAB satsa på hållbar förnybar energi. Genom att fortsätta bygga ut det förnybara kan vi behålla ett lågt elpris och säkerställa den elintensiva industrins konkurrenskraft.

Jag uppmanar dig att göra vad du kan för att förmå SSAB att avsluta investeringen i Fennovoima och satsa på förnybart istället för kärnkraft.

Eva-Lena Johansson

Trollhättan

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 107 av 128 i denna kampanj