Öppet brev till Peter Holmér, Styrelseledamot

Kärnkraft och stålindustri

2015-07-09

Attn: Peter Holmér


Hej Peter

Jag skriver till dig med en angelägen fråga. Det har kommit till min kännedom att SSAB genom sin investering i det finländska bolaget Fennovoima kan bidra till att det ryska bolaget Rosatom bygger ett kärnkraftverk i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten.

Till följd av oroligheterna i Ukraina har spänningarna skärpts mellan EU och Ryssland, sanktioner har införts och Europaparlamentet har uppmanat medlemsstaterna att frysa kärnkraftsamarbete med Ryssland. Ett nytt kärnkraftsprojekt med Rosatom står i strid med detta.

Istället för att investera i dyr och riskabel kärnkraft borde företag som SSAB satsa på hållbar förnybar energi. Genom att fortsätta bygga ut det förnybara kan vi behålla ett lågt elpris och säkerställa den elintensiva industrins konkurrenskraft.

Rosatom är ett företag som omgärdas av anklagelser om allvarlig korruption, bristande säkerhetsarbete och miljöförstöring. Kärnbränslet processas dessutom i Majak, en av världens mest kontaminerade anläggningar.

Jag är mycket oroad över de risker som ett nytt kärnkraftverk kan medföra för både oss människor och miljön, Inte minst gällande livet i och runt Östersjön! En kärnkraftsolycka i Bottenviken kan få förödande konsekvenser för hela regionen.

Rosatom är också direkt knutet till den högsta ledningen i Ryssland och företaget är en central  del av det ryska kärnenergiprogrammet, civilt såväl som militärt. Samarbete med Rosatom legitimerar och bidrar därmed till att stärka denna verksamhet. Vi behöver fred inte mer spänningar i Östersjöområdet!

Jag hoppas att du verkar för ett kärnkraftsfritt Bottenviken genom att omgående agera för att SSAB lämnar kärnkraftsbolaget Fennovoima.

Margareta Nobell

Stenkyrka, Tingstäde, Gotland

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 106 av 128 i denna kampanj