Öppet brev till Jonas Larsson, Director Environmental Affairs

SSAB undvik samröre med Rosatom!

2015-07-08

Hej Jonas

Jag skriver till dig i egenskap av SSAB´s Director Environmental Affairs med en angelägen fråga. Det har kommit till min kännedom att SSAB genom sin investering i det finländska bolaget Fennovoima kan bidra till att det ryska bolaget Rosatom bygger ett kärnkraftverk i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten.

Till följd av oroligheterna i Ukraina har spänningarna skärpts mellan EU och Ryssland, sanktioner har införts och Europaparlamentet har uppmanat medlemsstaterna att frysa kärnkraftsamarbete med Ryssland. Ett nytt kärnkraftsprojekt med Rosatom står i strid med detta.

Jag är oroad över de risker som ett nytt kärnkraftverk, i synnerhet i denna regi, kan medföra för människor och miljö. En kärnkraftsolycka i Bottenviken kan få förödande konsekvenser för hela regionen. Som boende i Sundsvall känner jag mej nära berörd och speciellt oroad av de uppgifter som finns om att Rosatom inte är den mest seriösa och pålitliga aktören i kärnkraftsbranschen. Jag har inte varit helt principiell motståndare tlil de svenska kärnkraftverken men anser att i dagsläget är kärnkraft inget hålbart framtidsalternativ.

Istället för att investera i dyr och riskabel kärnkraft som Fennovoima och Rosatom representerar borde företag som SSAB satsa på hållbar förnybar energi. Genom att fortsätta bygga ut det förnybara kan vi behålla ett lågt elpris och säkerställa den elintensiva industrins konkurrenskraft.

Rosatom är ett företag som omgärdas av anklagelser om allvarlig korruption, bristande säkerhetsarbete och miljöförstöring. Kärnbränslet processas dessutom i Majak, en av världens mest kontaminerade anläggningar.

Jag uppmanar dig att göra vad du kan för att förmå SSAB att avsluta investeringen i Fennovoima och satsa på förnybart istället för kärnkraft.

Med vänlig hälsning,

Anna Beckman

Sundsvall

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 104 av 128 i denna kampanj