Öppet brev till Peter Holmér, Styrelseledamot

För människor, natur och miljö, nu och i framtiden...

2015-06-24

Till Peter Holmér


Hej Peter!

 

Är det sant det jag hört? Har SSAB verkligen ens tänkt tanken, genom sin investering i det finländska bolaget Fennovoima, att inte bara bidra till ytterligare misslyckad reklam för Sverige, genom medverkan till miljöförstöring för lång framtid, likt Vattenfalls "satsning" i Tysklan? Och inte minst, dessutom nyttjande av fattiga människor, där den smutsiga hanteringen framtagning av uran innebär, med massvis av insjuknade människor, där många dör en allt för tidig död?

Och som inte det skulle vara nog - att skrivas in i historieböckerna som medhjälpare till att det ryska bolaget Rosatom bygger ett kärnkraftverk i Bottenviken? Rosatom, ett företag som omgärdas av anklagelser om allvarlig korruption, bristande säkerhetsarbete och just miljöförstöring.... Åter igen, mänskligt lidande, för deras kärnbränsle processas dessutom i Majak, en av världens mest kontaminerade anläggningar.

 

Jag uppmanar Er i SSAB's styrelse att direkt avsluta all kontakt och närhet med Fennovoima överhuvudtaget.

 

Visa Sverige och framförallt världen att Ni fortfarande är innovativa inte bara i hur Ni driver företag utan även i framtagandet och utvecklingen av framtida förnybara energikällor. Sammarbeta med LKAB? Bergvärme borde kanske ligga närmast till hands, där finns ju hur bra möjligheter som helst i gruvorna för att minska energibehovet för städer (ju längre ner man kommer desto varmare är ju berget), men kanske framförallt vindkraft i kombination med effektiva solceller på vindkraftverken i sig (med självrengörande material så att de alltid är rena efter ett regn). Sen har vi ju vattenkraft i form av den traditionella - varför är det ingen som bygger en älv frågar jag mig? - och vågkraft och tidvattenkraft.

 

Att människor fortfarande tänker på kärnkraft som energikälla idag är för mig oförståligt - så länge man inte totalt förbrukar uranet tills ingen radioaktivitet finns kvar, och så länge det inte utvinns på ett sätt som inte utsätter människor för fara eller förkortat liv. Skulle Du kunna tänka Dig jobba med det? Utvinna uran? Jag menar, annars är det väl rätt hyckligt? Idag är kärnkraft bland det smutsigaste vi har som energikälla...

 

Vänligen, Stefan Sundström, Stockholm

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 59 av 128 i denna kampanj