Öppet brev till Tomas Karlsson, Styrelseledamot

SSAB - bidra inte till ryska kärnvapentillverkaren Rosatoms kärnkraftverk i Pyhäjoki!

2015-06-23

Till Tomas Karlsson


Hej Tomas

Jag skriver till dig, som ledamot i SSABs styrelse, i en angelägen fråga. Det har kommit till min kännedom att SSAB genom sin investering i det finländska bolaget Fennovoima kan bidra till att det ryska bolaget Rosatom bygger ett kärnkraftverk i Bottenviken, ca 15 mil från den svenska kusten.

Istället för att investera i dyr och riskabel kärnkraft borde företag som SSAB satsa på hållbar förnybar energi. Genom att fortsätta bygga ut det förnybara kan vi behålla ett lågt elpris och säkerställa den elintensiva industrins konkurrenskraft. Alla satsningar på ny kärnkraft kommer att betyda höga elpriser under mycket lång tid, förutom de risker detta innebär för miljön och människors hälsa.

Rosatom är direkt knutet till den högsta ledningen i Ryssland och företaget är en central  del av det ryska kärnenergiprogrammet, civilt såväl som militärt. En tredjedel av Rosatoms anställda arbetar med kärnvapen. Samarbete med Rosatom legitimerar och bidrar därmed till att stärka denna verksamhet.

Till följd av oroligheterna i Ukraina har spänningarna skärpts mellan EU och Ryssland, sanktioner har införts och Europaparlamentet har uppmanat medlemsstaterna att frysa kärnkraftsamarbete med Ryssland. Ett nytt kärnkraftsprojekt med Rosatom står i strid med detta.

Rosatom är ett företag som omgärdas av anklagelser om allvarlig korruption, bristande säkerhetsarbete och miljöförstöring. Kärnbränslet processas dessutom i Majak, en av världens mest kontaminerade anläggningar.

Jag uppmanar dig att göra vad du kan för att förmå SSAB att avsluta investeringen i Fennovoima och satsa på förnybart istället för kärnkraft.

Liv Jofjell

Kil, Värmland

Det är dags att tänka om, SSAB!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 27 av 128 i denna kampanj