Skriv för amnesti nu!

2.8 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Skriv för amnesti nu! på initiativ av Vi står inte ut

Sammanfattning för Skriv för amnesti nu!
44 öppna brev
44 unika författare
12:35:05 h i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Skriv för amnesti nu!

Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Det svenska asylhaveriet. Jan Lindholm (MP) 1 year ago 325 **
Det svenska asylhaveriet. Rasmus Ling (MP) 1 year ago 702 8 *
Amnesti för ensamkommande barn och unga Göran Pettersson (M) 1 year ago 321 *
#vistårinteut - en folkrörelse för ensamkommandes rättigheter Gunilla Carlsson (S) 1 year ago 442 19 **
Rättssäkerhet finns inte för ensamkommande barn och unga Suzanne Svensson (S) 1 year ago 322 ***
moratorium för deportationer till Afghanistan Hanna Westerén (S) 1 year ago 459 4 **
amnesti för ensamkommande barn och unga Eva Lindh (S) 1 year ago 301 *
Amnesti för ensamkommande barn och unga Sofia Arkelsten (M) 1 year ago 312 *
amnesti för ensamkommande barn och unga Fredrik Olovsson (S) 1 year ago 320 2 *
amnesti för ensamkommande barn och unga Aron Modig (KD) 1 year ago 467 4 **
amnesti för ensamkommande barn och unga Emanuel Öz (S) 1 year ago 373 1 *
Solidaritet = att de unga får stanna Katarina Brännström (M) 1 year ago 288 *
amnesti nu Emma Wallrup (V) 1 year ago 331 1 **
amnesti för ensamkommande barn och unga Christer Nylander (L) 1 year ago 306 ***
solidarisk asylpolitik Anna-Caren Sätherberg (S) 1 year ago 501 17 **
Nästa steg Annika Lillemets (MP) 1 year ago 334 *
Vad står ni? Peter Helander (C) 1 year ago 336 ***
vi står inte ut Roger Haddad (L) 1 year ago 325 *
amnesti nu Lise Nordin (MP) 1 year ago 311 *
amnesti för ensamkommande barn och unga Ingela Nylund Watz (S) 1 year ago 296 *
Min oro för ensamkommande unga Serkan Köse (S) 1 year ago 296 1 ***
amnesti för ensamkommande barn och unga Andreas Carlson (KD) 1 year ago 309 2 *
Stå upp för ett humant Sverige Valter Mutt (MP) 1 year ago 373 6 ***
personligt brev rättsosäkerhet Johan Löfstrand (S) 1 year ago 342 1 *
låt de unga stanna Jesper Skalberg Karlsson (M) 1 year ago 273 *
låt de unga stanna Karin Svensson Smith (MP) 1 year ago 327 6 *
ursäkt, deporterade flyktingar och tack till dig Magnus Manhammar (S) 1 year ago 264 4 ***
låt de unga stanna Marco Venegas (MP) 1 year ago 292 3 **
låt de unga stanna Carina Ohlsson (S) 1 year ago 254 *
vi står inte ut Monica Green (S) 1 year ago 265 1 **
ensamkommande barn och unga Lena Hallengren (S) 1 year ago 256 1 *
Bristen på rättssäkerhet i asylprocessen Larry Söder (KD) 1 year ago 269 1 **
Lyssna på folket Johan Löfstrand (S) 1 year ago 233 *
Lyssna på folket Anders Ygeman (S) 1 year ago 341 12 *
ensamkommande barn och unga David Lindvall (S) 1 year ago 335 11 *
ensamkommande ungdomar Anders Ygeman (S) 1 year ago 255 1 *
Human asylpolitik, tack! Catharina Bråkenhielm (S) 1 year ago 292 2 *
barn på flykt förtjänar bättre Kerstin Lundgren (C) 1 year ago 217 **
Tack för den lilla springan av ljus i asylmörkret! Marco Venegas (MP) 1 year ago 235 5 *
väckarklocka Magnus Manhammar (S) 1 year ago 291 20 *
sorgens väckarklocka Hannah Bergstedt (S) 1 year ago 256 6 ***
Luciatider Suzanne Svensson (S) 1 year ago 269 11 ***
låt ensamkommande barn och unga stanna Magnus Manhammar (S) 10 months ago 195 *
låt de unga stanna Suzanne Svensson (S) 10 months ago 169 *