Skriv för amnesti nu!

2.9 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Skriv för amnesti nu! på initiativ av Vi står inte ut

Sammanfattning för Skriv för amnesti nu!
46 öppna brev
46 unika författare
12:59:06 h i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Skriv för amnesti nu!

Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Det svenska asylhaveriet. Jan Lindholm (MP) 3 år sedan 603 **
Det svenska asylhaveriet. Rasmus Ling (MP) 3 år sedan 1003 *
Amnesti för ensamkommande barn och unga Göran Pettersson (M) 3 år sedan 608 *
#vistårinteut - en folkrörelse för ensamkommandes rättigheter Gunilla Carlsson (S) 3 år sedan 732 **
Rättssäkerhet finns inte för ensamkommande barn och unga Suzanne Svensson (S) 3 år sedan 663 ***
moratorium för deportationer till Afghanistan Hanna Westerén (S) 3 år sedan 748 **
amnesti för ensamkommande barn och unga Eva Lindh (S) 3 år sedan 620 *
Amnesti för ensamkommande barn och unga Sofia Arkelsten (M) 3 år sedan 602 *
amnesti för ensamkommande barn och unga Fredrik Olovsson (S) 3 år sedan 624 *
amnesti för ensamkommande barn och unga Aron Modig (KD) 3 år sedan 774 **
amnesti för ensamkommande barn och unga Emanuel Öz (S) 3 år sedan 703 *
Solidaritet = att de unga får stanna Katarina Brännström (M) 2 år sedan 592 *
amnesti nu Emma Wallrup (V) 2 år sedan 682 **
amnesti för ensamkommande barn och unga Christer Nylander (L) 2 år sedan 630 ***
solidarisk asylpolitik Anna-Caren Sätherberg (S) 2 år sedan 837 **
Nästa steg Annika Lillemets (MP) 2 år sedan 646 *
Vad står ni? Peter Helander (C) 2 år sedan 648 ***
vi står inte ut Roger Haddad (L) 2 år sedan 617 *
amnesti nu Lise Nordin (MP) 2 år sedan 638 *
amnesti för ensamkommande barn och unga Ingela Nylund Watz (S) 2 år sedan 612 *
Min oro för ensamkommande unga Serkan Köse (S) 2 år sedan 609 ***
amnesti för ensamkommande barn och unga Andreas Carlson (KD) 2 år sedan 628 *
Stå upp för ett humant Sverige Valter Mutt (MP) 2 år sedan 734 ***
personligt brev rättsosäkerhet Johan Löfstrand (S) 2 år sedan 692 *
låt de unga stanna Jesper Skalberg Karlsson (M) 2 år sedan 594 *
låt de unga stanna Karin Svensson Smith (MP) 2 år sedan 643 *
ursäkt, deporterade flyktingar och tack till dig Magnus Manhammar (S) 2 år sedan 560 ***
låt de unga stanna Marco Venegas (MP) 2 år sedan 614 **
låt de unga stanna Carina Ohlsson (S) 2 år sedan 557 *
vi står inte ut Monica Green (S) 2 år sedan 573 **
ensamkommande barn och unga Lena Hallengren (S) 2 år sedan 584 *
Bristen på rättssäkerhet i asylprocessen Larry Söder (KD) 2 år sedan 577 **
Lyssna på folket Johan Löfstrand (S) 2 år sedan 534 *
Lyssna på folket Anders Ygeman (S) 2 år sedan 659 *
ensamkommande barn och unga David Lindvall (S) 2 år sedan 657 *
ensamkommande ungdomar Anders Ygeman (S) 2 år sedan 577 *
Human asylpolitik, tack! Catharina Bråkenhielm (S) 2 år sedan 616 *
barn på flykt förtjänar bättre Kerstin Lundgren (C) 2 år sedan 528 **
Tack för den lilla springan av ljus i asylmörkret! Marco Venegas (MP) 2 år sedan 523 *
väckarklocka Magnus Manhammar (S) 2 år sedan 569 *
sorgens väckarklocka Hannah Bergstedt (S) 2 år sedan 576 ***
Luciatider Suzanne Svensson (S) 2 år sedan 587 ***
låt ensamkommande barn och unga stanna Magnus Manhammar (S) 2 år sedan 493 *
låt de unga stanna Suzanne Svensson (S) 2 år sedan 467 *
vi står inte ut Håkan Svenneling (V) 11 månader sedan 225 *
Vill du vara med och förverkliga unga människors framtidsdrömmar Hanna Westerén (S) 8 månader sedan 218 ***