Öppet brev till Larry Söder (KD)

Bristen på rättssäkerhet i asylprocessen

2017-11-13

Hej Larry,

Jag är orolig över rättsosäkerheten för de barn och unga som sökt asyl i Sverige.

Ensamkommande barn och unga befinner sig just nu i en extremt utsatt situation och det blir bara värre. Nu rådande övergripande riktlinjer och praxis ställer ensamkommande barn och unga utan den omsorg och det skyddsnät som ett svenskt barn i motsvarande ålder skulle ha haft.

Rättssäkerheten i asylutredningen har ifrågasatts av flera professionella instanser och bör beaktas. Ett exempel som ofta förekommer är att Migrationsverket skriver upp åldern på de unga till över 18 år för att de vid avslag inte ska har rättigheten att söka uppehållstillstånd via gymnasielagen.

Elisabeth Malmborg Selberg
Bua

Skriv för amnesti nu!

Detta är brev 31 av 52 i denna kampanj