Öppet brev till Barbro Westerholm (L)

Stoppa utvisningar

2020-07-21

Hej Barbro!

Vilket land tycker du att vi ska vara? Ett där asylprocessen är rättssäker och rättvis eller ett där barn får vänta i åratal på sin asylprocess för att skickas ut så fort de blivit 18 eller skrivits upp till 18 utan att vara det.

 Det måste bli slut på den psykiska tortyren som dessa ungdomar utsätts för.De har flytt från krig och elände i hopp om ett bättre liv. Vad har de fått?

Ettliv i oviss väntan under 5 år där det ena avslaget kommit efter det andra inte konstigt att de begår självmord och när bidragen försvinner hamnar på gatan och inte får arbetstillstånd trots att de gått i skola och lärt ett nytt språk och flera även att läsa och skiva. Vi behöver våra invandrare, vilka ska annars ta hand om oss åldersrika?

De flesta vill inget hellre än att få arbeta och betala tillbaka lite av allt de fått .Så stoppa utvisningarna!

Barnläkarföreningen konstaterar att 33% av de ungdomar som bedömts som vuxna skulle ha blivit bedömda som barn om Rättsmedicinalverket följt sitt eget och Europarådets regelverk. Rättsosäkerheten inom asylprövningssystemet måste upphöra!

FN:s organ för humanitär samordning, OCHA, klassar Afghanistan som ett land i krig. Ändå fortsätter Sverige att tvångsutvisa dit. Familjer med spädbarn, föräldralösa tonåringar, syskon som efter migrationsverkets magiska åldersuppskrivningar är födda varsin månad under 1999. Var finns barnperspektivet i det?

Sluta deportera människor som inte fått en rättssäker asylprövning till länder i krig!

Jag tycker att Sverige har ett moraliskt ansvar för hur vi behandlar de barn och unga som sökt asyl i Sverige Hur tycker du att vi klarar av att ta det ansvaret just nu?

Gerd Nielsen
Brottby

Skriv för amnesti nu!

Detta är brev 47 av 52 i denna kampanj