Öppet brev till Eva Lindh (S)

Ensamkommande barn och unga

2020-07-22

Hej Eva!

Vilket land tycker du att vi ska vara? Ett där asylprocessen är rättssäker och rättvis, eller ett där barn får vänta i åratal på sin asylprocess för att skickas ut så fort de blivit 18 eller skrivits upp till 18 utan att vara det?

 

FN:s organ för humanitär samordning, OCHA, klassar Afghanistan som ett land i krig. Ändå fortsätter Sverige att tvångsutvisa dit. Familjer med spädbarn, föräldralösa tonåringar, syskon som efter migrationsverkets magiska åldersuppskrivningar är födda varsin månad under 1999. Var finns barnperspektivet i det?

Jag tycker att Sverige har ett moraliskt ansvar för hur vi behandlar de barn och unga som sökt asyl i Sverige Hur tycker du att vi klarar av att ta det ansvaret just nu?

Judith
Linköping

Skriv för amnesti nu!

Detta är brev 50 av 52 i denna kampanj