Öppet brev till Emma Wallrup (V)

amnesti nu

2017-07-25

Hej Emma,

Jag som skriver till dig har nyss gått med i V och är också engagerad i rörelsen #vistårinteut, en partipolitiskt oberoende rörelse med en åttatusenhövdad kärna av professionella och ideella som i sina uppdrag dagligen möter ensamkommande barn och unga.

#vistårinteut kräver
1 Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess, i suicidpreventivt syfte.
2 Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.
3 Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Ensamkommande barn och unga befinner sig just nu i en extremt utsatt, rent av livshotande, situation och det är svenska riksdagsledamöterna som alla bär ansvaret för det. Migrationsverkets tjänstemän är bara hantlangare och lyder order. Nu rådande övergripande riktlinjer och praxis ställer ensamkommande barn och unga utan den omsorg och det skyddsnät som ett svenskt barn i motsvarande ålder skulle ha haft.

Jag vill att du, alla i Vänsterpartiet och riksdagen verkar för att Sverige snarast tar beslut om amnesti för alla barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Kerstin Kvisler
Örbyhus

Skriv för amnesti nu!

Detta är brev 13 av 52 i denna kampanj