Öppet brev till Valter Mutt (MP)

Stå upp för ett humant Sverige

2017-09-18

Hej Valter,

Jag som skriver till dig är engagerad som familjehem och god man för ensamkommande barn/unga. Jag vill ge dig en verklig bild av situationen för den ensamkommande pojke som vi har som familjehemsplacerad sedan snart två år.

Han flydde från Afghanistan som 13 åring och kom efter en strapatsrik resa till Sverige för drygt två år sedan. Eftersom barn inte har några ID-handlingar i hans hemlad hade han inte möjlighet att styrka sin identitet vid intervjuen med Migrationsverket. Som konsekvens av detta skrev Migrationsverket upp hans ålder med drygt 3, 5 år till 18 år samt att man utifrån denna ålder tog ställning till hans berättelse och egna upplevelser. Han visste tex inte att Sverige hade en annan tidsräkning än i Afghanistan.

Någon åldersbedömning erbjöds inte och han fick avslag på sin ansökan. Att tandläkare, lärare och fotbollstränare bedömde hans ålder till mellan 14-16 år togs ingen hänsyn till.

Han hade gått i klass 7 och skulle börja i 8:e klass. Skolförvaltningsledningen ville inte att han skulle få fortsätta i grundskolan men rektorn tog en beslut att han kunde gå kvar och nu går han i 9:an. Socialtjänsten godkände att han kunde få bo kavr hos oss som familjehem eftersom en ansökan om verkställighetshinder hade skickats in med nya uppgifter som han inte mäktade med att berätta inför främmande mäniskor i samband med intervjun på MIV. Denna ansökan sändes in i januari 2017.

Han har lyckats få en tazkira från Afghanistan som Afghanska ambasaden har godkänt samt att de också har utfärdat ett pass som säger att han fyllt 16 år i år!

Nu har det snart gått 2,5 år och han har inte fått något beslut än.

Det som varit positivt för honom är att han, trots avslag har fått bo kvar och fått gå vidare inom grundskolan. 

Jag vill att du verkar för att Sverige snarast tar beslut om amnesti för alla barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Jag vill även att du verkar för att dessa ungdomar ska kunna bo kvar och fullfölja sin skolgång även om de blivit uppskrivna i ålder eller har hunnit fylla 18 år pga den långa handläggningstiden.

Elisabeth
Västsverige

Skriv för amnesti nu!

Detta är brev 23 av 52 i denna kampanj