Öppet brev till Håkan Svenneling (V)

vi står inte ut

2019-07-23

Barnläkarföreningen konstaterar att 33% av de ungdomar som bedömts som vuxna skulle ha blivit bedömda som barn om Rättsmedicinalverket följt sitt eget och Europarådets regelverk. Rättsosäkerheten inom asylprövningssystemet måste upphöra!

FN:s organ för humanitär samordning, OCHA, klassar Afghanistan som ett land i krig. Ändå fortsätter Sverige att tvångsutvisa dit. Familjer med spädbarn, föräldralösa tonåringar, syskon som efter migrationsverkets magiska åldersuppskrivningar är födda varsin månad under 1999. Var finns barnperspektivet i det?

Sluta deportera människor som inte fått en rättssäker asylprövning till länder i krig!

Jag tycker att Sverige har ett moraliskt ansvar för hur vi behandlar de barn och unga som sökt asyl i Sverige Hur tycker du att vi klarar av att ta det ansvaret just nu?

Ulla-Gitt Sjögren
Torrevieja

Skriv för amnesti nu!

Detta är brev 45 av 52 i denna kampanj