Initiativet Centraltunneln


Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 

Området kring Gamla Stan, Slussen och Centralstationen är idag starkt präglat av den tunga trafiken på Centralbron. Varje dag åker hundratusentals bilar, bussar och lastbilar över bron som går rakt igenom Stockholms hjärta. En plats som hade kunnat vara en av de finaste i vår vackra huvudstad men som idag istället utgörs av en förlegad trafiklösning som förfular Stockholm.

Inom en snar framtid kommer Centralbron att behöva renoveras och då har de politiska partierna ett viktigt val att göra. Antingen budgeterar de för en mångmiljardrenovering av Centralbron för säkra den fortsatta driften av en gammal trafiklösning. Eller så investerar de i framtiden genom att avsätta pengar för att bygga Centraltunneln, som därmed kan ersätta Centralbron och bli en hållbar trafiklösning för hela Stockholm.

Centraltunneln gör det möjligt att flytta den nuvarande trafiken på Centralbron under vattenytan så att den inte längre syns och stör de omkringliggande områdena som idag. Det kommer att innebära att stadsmiljön vid Gamla Stan, Slussen och Centralstationen kommer att kunna förbättras markant och vi får möjlighet att återskapa stadens forna glans. När Riddarholmskanalen kan öppnas upp igen ger vi dessutom nytt liv åt ett bortglömt område vid vattnet som kan bli ett av Stockholms finaste promenad- och cykelstråk.

 

Huvudargument för Centraltunneln

En modern och hållbar trafiklösning för framtiden
Centraltunneln gör det möjligt att flytta den tunga trafiken genom Stockholm under vattenytan. Med en modern och välplanerad trafiklösning, som är anpassad efter morgondagens behov, kommer vi att kunna leda om trafiken och minska de återkommande köerna genom Stockholms innerstad.

Förbättrad luftkvalitet, framkomlighet och stadsmiljö
Stadsmiljön i Gamla Stan påverkas till stor del av trafiken på Centralbron. Genom att leda om trafiken till en tunnel under vatten kommer den inte längre vara synlig och det störande vägbullret kommer därmed också försvinna. När utsläppen från trafiken blir kontrollerade kommer både luftkvaliteten och framkomligheten i området att förbättras markant.

Återskapa en av Stockholm finaste områden
När den tunga trafiken flyttas från Centralbron till Centraltunneln kan en av Stockholms finaste områden återskapas. Riddarholmskanalen, som ligger mellan Gamla Stan och Riddarholmen, kan öppnas upp och bli ett nytt promenadstråk vid vattnet genom stan. Det kommer att återskapa stadens forna glans, ge nytt liv till en bortglömd del av Stockholm och göra det möjligt för fler att ta del av vår vackra vattenstad.Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

Gratiskampanj på initiativ av Initiativet Centraltunneln

Öppna brev skickade till

34 Öppna brev    
Resultaten

omkring 11 månader sedan
omkring 4 månader sedan
omkring 9 månader sedan
omkring 9 månader sedan
omkring 10 månader sedan
omkring 10 månader sedan
omkring 10 månader sedan
omkring 10 månader sedan
omkring 11 månader sedan
omkring 11 månader sedan
omkring 11 månader sedan
omkring 11 månader sedan
omkring 11 månader sedan
omkring 11 månader sedan
omkring 11 månader sedan
5 dagar sedan
8 dagar sedan
11 dagar sedan
14 dagar sedan
15 dagar sedan
15 dagar sedan