Öppet brev till Karin Wanngård, Kommunstyrelsens ordförande i Stockholm

Centralbron

2018-07-19

Hej,

Centralbron och de omkringliggande områdena präglas idag av tung trafik, vägbuller och betong. Varje dag åker över 130 000 bilar, bussar och lastbilar över bron som går rakt igenom Stockholms hjärta. En plats som hade kunnat vara en av de finaste i vår vackra huvudstad men som idag istället utgörs av en förlegad trafiklösning som förfular Stockholm.

Bine Birgitta Renmark
Stockholm

Initiativet Centraltunneln

Detta är brev 26 av 34 i denna kampanj