Öppet brev till Karin Wanngård, Kommunstyrelsens ordförande i Stockholm

Ingen renovering! lägg C-bron i tunnel

2018-06-17

Hej,

Genom att leda om trafiken till en tunnel under vatten kommer den inte längre vara synlig och det störande vägbullret kommer därmed också försvinna. Utsläppen från trafiken blir kontrollerade vilket kommer att förbättra luftkvaliteten och framkomligheten i området markant. Dessutom finns det en chans att återskapa den miljö som finns i mötet mellan

Riddarholmen och Stadsholmen.

Peter Bonde
Stockholm

Initiativet Centraltunneln

Detta är brev 12 av 34 i denna kampanj