Öppet brev till Karin Wanngård, Kommunstyrelsens ordförande i Stockholm

Centralbron + T-banebron

2018-06-10

Hej.

Tycker hela frågan/problemet är för snävt formulerat: det handlar inte bara om Centralbron, utan för att kunna lösa upp ”knuten” som utgörs av - först tågspårets dragning genom Riddarholmskanalen (1867) - och sedan 1935 års sluss- och trafikapparat, 1950- & -60-talens T-banebroar i ytläge, och Centralbron från 50-talet, måste man ta ett helhetsgrepp. Därför är det olyckligt att Nya Slussen kommer att låsa fast T-banan i ytläge för lång tid framöver - det är ingen lösning för framtiden. Vad som saknas är en diskussion om ffa 1950- & 60-talens dinosaurier till trafiklösningar. Man behöver bara tänka tanken hur sådana förslag skulle mottas om de fördes fram idag. Troligtvis skulle de inte anses seriösa. Men nu sitter vi här med dem. Vad man hade då var en vision och en politisk makt/förmåga att genomföra den. Och det kommer behövas en liknande vision att samlas kring för att kunna ta de beslut, och kunna genomföra de genomgripande åtgärder som krävs för att ta tillbaka det här området från genomfartstrafik i ytläge.

Det är också tänkvärt att Turistnäringen i dag är mer inkomstbringande än tex skogsindustrin. Och att Stockholm är ’Turist-Sveriges’ centrum, och att det här området är dess nav ...

 

Valde också några förformulerade alternativ om Centralbrons nedgrävning, nedan.

- Centralbron och de omkringliggande områdena präglas idag av tung trafik, vägbuller och betong. Varje dag åker över 130 000 bilar, bussar och lastbilar över bron som går rakt igenom Stockholms hjärta. En plats som hade kunnat vara en av de finaste i vår vackra huvudstad men som idag istället utgörs av en förlegad trafiklösning som förfular Stockholm.

- Inom en snar framtid kommer Centralbron att behöva renoveras. Istället för att bekosta en mångmiljardrenovering av Centralbron med våra gemensamma skattemedel tycker jag att vi borde bygga Centraltunneln – en vägtunnel som kan ersätta Centralbron och bli en ny hållbar trafiklösning i Stockholm.

- När den tunga trafiken flyttas från Centralbron till Centraltunneln kan ett av Stockholms finaste områden återskapas. Riddarholmskanalen, som ligger mellan Gamla Stan och Riddarholmen, kan öppnas upp och bli ett nytt promenadstråk vid vattnet genom stan. Det kommer att återskapa stadens forna glans och ge nytt liv till en bortglömd del av Stockholm.

- Centraltunneln är oerhört viktig för Stockholm och frågan kommer att ha stor betydelse för vilket parti som jag väljer att rösta på i valet. Jag hoppas därför att Centraltunneln blir ett vallöfte från er sida och att ni sätter av pengar i er budget för att möjliggöra projektet.

 

Mikael Lindholm
Stockholm

Initiativet Centraltunneln

Detta är brev 9 av 34 i denna kampanj