Öppet brev till Karin Wanngård, Kommunstyrelsens ordförande i Stockholm

Gräv ned Centralbron och tunnelbanan!

2018-06-05

Hej,

Centralbron och de omkringliggande områdena präglas idag av tung trafik, vägbuller och betong. Varje dag åker över 130 000 bilar, bussar och lastbilar över bron som går rakt igenom Stockholms hjärta. En plats som hade kunnat vara en av de finaste i vår vackra huvudstad men som idag istället utgörs av en förlegad trafiklösning som förfular Stockholm.

Inom en snar framtid kommer Centralbron att behöva renoveras. Istället för att bekosta en mångmiljardrenovering av Centralbron med våra gemensamma skattemedel tycker jag att vi borde bygga Centraltunneln – en vägtunnel som kan ersätta Centralbron och bli en ny hållbar trafiklösning i Stockholm.

Centraltunneln gör det möjligt att flytta den tunga trafiken genom Stockholm under vattenytan. Med en modern och välplanerad trafiklösning, som är anpassad efter morgondagens behov, kommer vi att kunna leda om trafiken och minska de återkommande bilköerna vid Slussen, Gamla Stan och Centralstationen.

Genom att leda om trafiken till en tunnel under vatten kommer den inte längre vara synlig och det störande vägbullret kommer därmed också försvinna. Utsläppen från trafiken blir kontrollerade vilket kommer att förbättra luftkvaliteten och framkomligheten i området markant.

När den tunga trafiken flyttas från Centralbron till Centraltunneln kan ett av Stockholms finaste områden återskapas. Riddarholmskanalen, som ligger mellan Gamla Stan och Riddarholmen, kan öppnas upp och bli ett nytt promenadstråk vid vattnet genom stan. Det kommer att återskapa stadens forna glans och ge nytt liv till en bortglömd del av Stockholm.

Återskapandet av Riddarholmskanalen förutsätter att också tunnelbanan mellan Tegelbacken och Slussen läggs om i tunnel. Då uppnås alla fördelar av att Centralbron försvinner och stadsbilden kan förskönas även i Riddarholmskanalens södra del! Då säkras också tunnelbanan från överhängande risk för översvämning! Station Gamla stans norra del utgör en känslig spärrdamm mellan Mälaren och Stockholms spårtunnlar och enligt Länsstyrelserna runt Mälaren ligger överströmningströskeln vid station Gamla stan 90 cm för lågt för att klara de pågående klimatförändringarna med stigande vattenstånd (120 cm för lågt om man medräknar vindpåverkan). Om vattnet rinner in från Gamla stan och ned till T-Centralen fortsätter det också ned till pendeltågtunneln och den nya tunnelbanan till Nacka. De ligger lägre! Det är enorma värden som står på spel. När tunnelbanebron över Söderström ersätts med en tunnel kan bron rivas och den höga vall som bron är grundlagd på kan schaktas bort. Då undanröjs det viktigaste hindret i Mälarens utlopp så att hela sjöns högsta nivå vid höga flöden kan sänkas med 60 cm. Det motsvarar skyddet av mer än 100 års landhöjning! Vinnare är alla kommuner och markägare runt Mälaren. Det finns en färdig lösning med tunnelbanetunnel från Tegelbacken till Skanstull, med en avstickare mot Mariatorget. Se Ny syn på Slussen 2016-06-20. Det finns fler fördelar med den lösningen: Genom en ny modern tunnel på djupet under Götgatan slipper man avstängningar av gatutrafiken i tre år för att täta den befintliga, läckande och farligt smala gamla spårvägstunneln under Götgatan (byggd på 1930-talet med mått som idag är helt undermåliga ur säkerhetssynpunkt).

Centraltunneln är oerhört viktig för Stockholm och frågan kommer att ha stor betydelse för vilket parti som jag väljer att rösta på i valet. Jag hoppas därför att Centraltunneln blir ett vallöfte från er sida och att ni sätter av pengar i er budget för att möjliggöra projektet.

Svante Forsström
Stockholm

Initiativet Centraltunneln

Detta är brev 3 av 34 i denna kampanj