Öppet brev till Karin Wanngård, Kommunstyrelsens ordförande i Stockholm

Ta tillbaka den vackra staden

2018-06-06

Hej,

Genom att leda om trafiken till en tunnel under vatten kommer den inte längre vara synlig och det störande vägbullret kommer därmed också försvinna. Utsläppen från trafiken blir kontrollerade vilket kommer att förbättra luftkvaliteten och framkomligheten i området markant.

jonas sandström
Stockholm

Initiativet Centraltunneln

Detta är brev 6 av 34 i denna kampanj