Öppet brev till Karin Wanngård, Kommunstyrelsens ordförande i Stockholm

Tunneln!!

2018-06-06

Hej,

Centralbron och de omkringliggande områdena präglas idag av tung trafik, vägbuller och betong. Varje dag åker över 130 000 bilar, bussar och lastbilar över bron som går rakt igenom Stockholms hjärta. En plats som hade kunnat vara en av de finaste i vår vackra huvudstad men som idag istället utgörs av en förlegad trafiklösning som förfular Stockholm.

Centraltunneln är oerhört viktig för Stockholm och frågan kommer att ha stor betydelse för vilket parti som jag väljer att rösta på i valet. Jag hoppas därför att Centraltunneln blir ett vallöfte från er sida och att ni sätter av pengar i er budget för att möjliggöra projektet.

även att ni arbetar aktivt för att bygga Östra länken, dvs färdigställa ringleden runt staden!

Jonas Wærn
Stockholm

Initiativet Centraltunneln

Detta är brev 5 av 34 i denna kampanj