Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International

28.4 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen! på initiativ av Amnesty International

Sammanfattning för Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!
455 öppna brev
455 unika författare
69:1:38 h i total redigeringstid
Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Behåll rätten till familjeåterförening - ge barnen din röst! Alexandra Völker (S) 2 years ago 661 20 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Roger Haddad (L) 2 years ago 456 5 *
Behåll rätten till familjeåterförening Marco Venegas (MP) 2 years ago 475 2 *
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Björn Söder (SD) 2 years ago 510 3 *
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Magnus Manhammar (S) 2 years ago 378 *
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Kenneth G Forslund (S) 2 years ago 441 1 *
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Emma Nohrén (MP) 2 years ago 383 1 *
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Catharina Bråkenhielm (S) 2 years ago 372 1 *
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Wiwi-Anne Johansson (V) 2 years ago 375 3 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Janine Alm Ericson (MP) 2 years ago 353 *
Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Yilmaz Kerimo (S) 2 years ago 431 *
Snälla, behåll rätten till familjeåterförening, rösta NEJ den 21 juni Emma Wallrup (V) 2 years ago 391 **
Behåll rätten till familjeåterförening Arhe Hamednaca (S) 2 years ago 387 *
Behåll rätten till familjeåterförening Sofia Damm (KD) 2 years ago 476 *
Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Kenneth G Forslund (S) 2 years ago 454 *
Inför inte tillfälliga uppehållstillstånd Veronica Lindholm (S) 2 years ago 393 4 *
Inför inte tillfälliga uppehållstillstånd Jan Björklund (L) 2 years ago 378 *
Flycktingar Hans Linde (V) 2 years ago 435 *
Behåll rätten till familjeåterförening Gunilla Svantorp (S) 2 years ago 363 **
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Lawen Redar (S) 2 years ago 370 *
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Jasenko Omanovic (S) 2 years ago 432 2 **
Sverige ska vara ett öppet land! Agneta Gille (S) 2 years ago 401 *
Behåll rätten till familjeåterförening Désirée Pethrus (KD) 2 years ago 405 1 *
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Johanna Jönsson (C) 2 years ago 436 8 *
Tänk om det var du! Johan Hedin (C) 2 years ago 439 11 *
Behåll rätten till familjeåterförening. De är omänskligt o inte återförenas med sin familj. Vi kommer att ha många själar med brustet hjärta i vårat land om nu bestämmer er för att sära på familjerna. Hjälp dom att läka<3 Carl Schlyter (MP) 2 years ago 447 3 *
Behåll rätten till familjeåterförening Jasenko Omanovic (S) 2 years ago 567 25 **
Sverige har varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Åsa Coenraads (M) 2 years ago 384 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Leif Jakobsson (S) 2 years ago 386 1 *
Inför inte tillfälliga uppehållstillstånd Peter Jeppsson (S) 2 years ago 492 4 *
Inför inte tillfälliga uppehållstillstånd Tina Ghasemi (M) 2 years ago 463 1 *
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Kerstin Nilsson (S) 2 years ago 389 2 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Eva Lindh (S) 2 years ago 448 2 *
Visa att Sverige är ett bra land! Jessica Polfjärd (M) 2 years ago 488 1 *
Öppna våra gränser/hjärtan igen! Anna Kinberg Batra (M) 2 years ago 377 **
Inför inte tillfälliga uppehållstillstånd Johanna Jönsson (C) 2 years ago 437 **
Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Pyry Niemi (S) 2 years ago 435 14 *
Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Robert Hannah (L) 2 years ago 374 1 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Arhe Hamednaca (S) 2 years ago 388 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Paula Holmqvist (S) 2 years ago 378 *
Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Jessica Rosencrantz (M) 2 years ago 356 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Anna Kinberg Batra (M) 2 years ago 396 2 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Boriana Åberg (M) 2 years ago 385 *
Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Esabelle Dingizian (MP) 2 years ago 367 1 *
Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så! Marta Obminska (M) 2 years ago 335 *
Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Hannah Bergstedt (S) 2 years ago 411 4 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Johan Andersson (S) 2 years ago 381 *
Jag vädjar till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Birgitta Ohlsson (L) 2 years ago 454 *
Rösta inte för en restriktiv flyktingpolitik Pernilla Stålhammar (MP) 2 years ago 379 *
Inför inte tillfälliga uppehållstillstånd Veronica Lindholm (S) 2 years ago 365 *