Öppet brev till Jasenko Omanovic (S)

Sverige har alltid varit ett föregångsland när det gäller flyktingpolitik och värdigt mottagande – Låt det förbli så!

2016-06-07

Hej, Jasenko,

Flera av mina nära och kära  har röstat på ditt parti i en fast övertygelse att socialdemokraterna står för solidaritet. Trots att jag själv röstar V är min uppfattning att socialdemokraternas grund är solidaritet. Svik oss inte. Använd din röst till försvar för flyktingfamiljers rätt till återförening.För en medmänsklig flyktingpolitik.

Sverige har ett grundmurat gott internationellt rykte när det gäller flyktingar och mänskliga rättigheter. Det lagförslag som regeringen presenterat, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, och som du ska rösta om den 21 juni står i stark kontrast till hur Sverige som land brukar agera.

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen. Du har makten att fatta ett klokt beslut. Att värna de mest utsatta människorna som befinner sig i vårt land och som har flytt krig och förföljelse. 

Jag vädjar till dig att använda din röst som riksdagsledamot för barns och vuxnas rätt till familjeåterförening och att få slippa leva i ovisshet om sin framtid. Rösta nej till den tillfälliga lagen.

Elisabeth Öhman
841 96 Erikslund

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 25 av 455 i denna kampanj