Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International

0.2 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen! på initiativ av Amnesty International

Sammanfattning för Agneta Gille (S)
3 öppna brev
3 unika författare
18:14 min i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen! skickade till Agneta Gille (S)