Öppet brev till Anna Kinberg Batra (M)

Öppna våra gränser/hjärtan igen!

2016-06-07

Hej Anna,

Med anledning av regeringens lagförslag som Du och Dina allierade ska rösta om den 21 juni, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, vill jag framföra följande:

Jag vädjar till Dig med största möjliga ödmjukhet att Du och Dina vänner den 21 juni ska använda Din röst och agera för människor utan röst. Du har makten att fatta ett klokt beslut som går i linje med humana värderingar i en demokratisk rättsstat; att värna de mest utsatta människorna som befinner sig i vårt land och som har flytt krig och förföljelse. Att inte lägga sten på börda på människor som lider av trauma och människor som har tvingats bli separerade från sin familj. Du och Alliansen i form av opposition borde precis som Era politiska föregångare öppna Era hjärtan och fortsätta sprida en öppen värme till världens flyende istället för att stänga våra gränser/hjärtan. Om gränserna är som hjärtklaffar så behöver de få fungera för att resten av samhällskroppen ska fortsätta må bra. Sverige behöver omvärlden.  

 

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare är att den tillfälliga lagen är fel väg att gå. Jag vädjar till Dig att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna utan att omvärdera både Din och nuvarande lagförslags hållning.

David Johansson
Stockholm

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 35 av 455 i denna kampanj