Öppet brev till Jasenko Omanovic (S)

Behåll rätten till familjeåterförening

2016-06-07

Hej, Jasenko,

Hoppas allt är bra med dig. Och att vi får tillfälle att träffas framöver.

Som du förstår skriver jag som ett led i Amnestys kampanj. Och jag vet förstås att allra minst du behöver bli påmind om hur viktig denna fråga är. Och det är förstås därför jag väljer att skicka detta brev just till dig. Jag vet att du gör vad du kan inom gruppen. Och jag hoppas du får med dig hela eller delar av gruppen på ett bra beslut. Om inte - vi har var och en ett ansvar!

Sverige har ett grundmurat gott internationellt rykte när det gäller flyktingar och mänskliga rättigheter. Det lagförslag som regeringen presenterat, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, och som du ska rösta om den 21 juni står i stark kontrast till hur Sverige som land brukar agera.

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen.

Jag vädjar till dig att använda din röst som riksdagsledamot för barns och vuxnas rätt till familjeåterförening och att få slippa leva i ovisshet om sin framtid. Rösta nej till den tillfälliga lagen.

Hälsningar

Gunnar Fors

Norrvåge, Domsjö

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 27 av 455 i denna kampanj