Öppet brev till Hans Linde (V)

Flycktingar

2016-06-07

Jan Borgström
Göteborg

Skärp er dönickar!!! Jag läser just nu igen O.P. ¨Att vilja gå vidare¨ och det är så nära man kan kommma en socialistisk om värlrd man kan komma idag!! Tyvärr !! Jag saknar O. P. mycket !!!

 med utmärkt högaktning !!!

Jan Borgström

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 18 av 455 i denna kampanj