Öppet brev till Gunilla Svantorp (S)

Behåll rätten till familjeåterförening

2016-06-07

Hej Gunilla,

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen.

Med tanke på den svåra situation som flyktingar redan befinner sig i vädjar jag till dig att du den 21 juni ska använda din röst och agera för människor utan röst. Du har makten att fatta ett klokt beslut som går i linje med värderingar i en demokratisk rättsstat; att värna de mest utsatta människorna som befinner sig i vårt land och som har flytt krig och förföljelse. Att inte lägga sten på börda på människor som lider av trauma och människor som har tvingats bli separerade från sin familj.

Det är kontraproduktivt att införa tillfälliga uppehållstillstånd. Människor som lever i den oro och ovisshet som tillfälliga uppehållstillstånd innebär har ofta mycket svårt att fokusera på att lära sig ett nytt språk, söka arbete och på andra sätt komma in i den nya samhället. Därför vädjar jag nu till dig att rösta nej!

Med vänlig hälsning,

Pontus Dahlberg
Karlstad

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 19 av 455 i denna kampanj