Såga inte ner deras bon!

Kampanjen sker i samarbete med Östergötlands skogsgrupp

Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Bättre: Skriv under om du vill stödja kampanjen
Skriv under för att visa ditt stöd för fåglarna i skogen.
Visa mitt namn på Signby.me
Genom att skriva under kan du få email om kampanjer då och då. Du kan avprenumerera när som helst.
Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 
Visningar
8 533
skickade brev
35
Underskrifter
111

Hashtaggar


Nu under försommaren är det fullt av liv i de svenska skogarna, vilket märks inte minst bland fåglarna. Många är i full färd med att mata de små, vilket är en krävande uppgift. Under den korta våren är det bråda tider, fåglarna måste hinna att föda upp sina ungar när det finns som mest mat i skogarna.

Men så hörs ett högt dån, ett dån av maskiner och träd som faller. Kanske var det någon som hade byggt sig ett bo uppe i trädet som föll? Kanske var det en fågelhäckning, som tog en drastisk ändring. Träd efter träd fälls, i hundratals. Tusentals. En del fåglar flyr, de som kan flyga. Men de små har inte en chans. Det är en massaker, där hem och bon snabbt förvandlas till staplar av virke. För de som klarar sig så utgör det såklart en stor stress, att deras boplatser och födosökingsplatser plötsligt försvinner.

Sverige finns det en rad olika fåglar, varav cirka 119 trivs bäst i skogen. (1) Många bygger bon uppe i träden, andra hackar ut håligheter i stammarna, som till exempel den svarta hackspetten spillkråkan. På våren är det dags för fåglarna att lägga ägg och föda upp sina små ungar. Då är det viktigt att de lämnas i fred och inte blir störda. I skärgården har man i vissa fall fågelskyddsområden, med besöksförbud under vissa perioder. Övrigt villt fredas under tillökningstiden med jaktuppehåll, men skogens fåglar har inget skydd. Detta pågrund av att FSC och PEFC certifieringarna inte tar med en så viktig och naturlig hänsyn.

I Sverige finns 132 fåglar med på fågeldirektivet, varav 66 står med på Annex 1. Om regeringen verkligen menar allvar med sina miljömål, anser vi att de bör låta bli att avverka under fåglarnas känsligaste period. Och det tycker EU komissionen också, då det står i deras bilaga 20, “tillämpning i skogen”:

 

“Enligt 4 § 3 punkten är det förbjudet att avsiktligt förstöra ägg och bon och enligt 4 § 4 punkten är det förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. EU-kommissionens tolkar ordet “avsiktligt” i detta sammanhang som att det inte behöver vara syftet med åtgärden (till exempel en gallring) att arternas bon eller deras livsmiljö sannolikt förstörs, utan att det räcker att verksamhetsutövaren förstår att åtgärden kan ha den effekten.” (2)

Vi vill att alla de som kan fatta beslut om avverkningar låter skogen stå under häckningsperioden.

Vi vill att Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket lyfter frågan om avverkning under häckningsperiod.

Vi vill att politikerna ska verka för att vi i framtiden kan bedriva ett hållbart skogsbruk, anpassad efter naturen.

Vi vill att EU:s fågeldirektiv implementeras i skogen.

Visa ditt stöd för alla fåglar. Om du själv äger skog som ska avverkas, vänta tills häckningen är klar! För dig som inte själv äger skog kan du skriva under för att visa att du tar avstånd från att låta avverkning ske under fåglarnas häckningsperiod. 

 

 

 

  1. ArtDatabankens e-tjänst artfakta http://artfakta.artdatabanken.se/
  2. Bilaga 20 Tillämpning skogsbruk http://www.naturvardsverket.se/Documents/handbok/1/   Bilaga20_Tillampning_skogsbruk.pdf

 Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

Östergötlands skogsgrupp. För alla som är intresserade av skog och dess alla värden!