Öppet brev till Anna Magnusson, Enhetschef och affärsjurist för bla. Sveaskog

Ett hållbart skogsbruk och biologisk mångfald!

2020-10-10

Hej!

 

Jag vill att fåglarna ska få vara i fred under den viktigaste tiden då de föder upp sina ungar. Att inte avverka under perioden maj-juni känns som ett naturligt steg för att gynna våra hotade skogsfåglar, då det påverkar dem starkt både direkt och indirekt med den stress som avverkningen tillför. Det skulle även bidra till miljömålet "ett rikt växt- och djurliv" och "levande skogar", om man lät bli att avverka under häckningsperioden. Jag vill att frågan lyfts och att EU:s art- och habitatdirektiv implementeras i skogen.

Med vänliga hälsningar,

Såga inte ner deras bon!

Kampanjen sker i samarbete med Östergötlands skogsgrupp
Detta är brev 7 av 7 i denna kampanj