Öppet brev till Monika Stridsman, Generaldirektör på skogsstyrelsen

hänsyn till vår natur

2015-06-29

Vår natur och dess djur håller sakta på att förstöras av människans framfart. Det minsta man kan begära är ju att det görs på ett hänsynsfullt sätt där man tar hänsyn till alla levande arter som är så viktig för vår natur och vår fortsatta existens här på jorden. Jag blir mycket beklämd av att man just denna känsliga årstid avverkar skog där många djur och fåglar häckar för fullt. Var är den hänsynen? Mvh Kristina Mettävainio

Såga inte ner deras bon!

Kampanjen sker i samarbete med Östergötlands skogsgrupp
Detta är brev 6 av 7 i denna kampanj